Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władze Spółki

Organy Spółki:

Zgodnie z Umową Spółki, organami MZK Spółka. z o.o. są:
- zgromadzenie wspólników
- rada nadzorcza
- zarząd

Zgromadzenie Wspólników:

Jedynego właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającego 100% udziałów reprezentuje w Zgromadzeniu Wspólników Prezydent Miasta Przemyśla. Obecnie (od 22.11.2018r.) funkcję tę pełni Wojciech Bakun.

Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o tworzą (od 25.06.2020 r.)

Marek Mazur - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Cap - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wojciech Seredyński - Sekretarz Rady Nadzorczej
 

Zarząd Spółki:

Zarząd MZK Sp. z o.o tworzą (od 01.07.2020 r.):

Łukasz Mikołaj Dziągwa - Prezes Zarządu

Wersja XML