Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[PH.261.2.2020] (ROZSTRZYGNIĘTY) Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 30.000 euro pn. "Sukcesywne dostawy olejów i smarów, płynów chłodzących i eksploatacyjnych, płynów hamulcowych i płynów do spryskiwaczy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży"

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 30.000 euro na sukcesywne dostawy olejów i smarów, płynów chłodzących i eksploatacyjnych, płynów hamulcowych i płynów do spryskiwaczy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży, nr sprawy PH.261.2.2020

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSIWZ
ZIPSIWZ - Zał. 1-5
PDFOdpowiedź na zapytania Wykonawców
PDFZawiadomienie o zmianie SIWZ oraz terminu składani ofert
ZIPSIWZ + załączniki po zmianie
PDFInformacja z otwarcia ofert
PDFZawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercie
PDFOgłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wersja XML